02-704-9599
Mon-Sat: 9 AM - 5 PM

ข่าวสาร

การชำระเงิน และ เงื่อนไขการชำระเงินvv

ขอสินเชื่อ บจก.แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเม้นท์ กสิกรไทย

ตรงนี้เรื่องใบแจ้งหนี้ Online

ดูวีดีโอ

ค้นหา

ตารางประมูล

ลงทะเบียนสมาชิกเว็บไซต์

ประมวลภาพบรรยากาศ

ตารางประมูล ( ลานประมูล กม.32 )

กฏระเบียบการประมูล ฝั่งในประเทศ กม.32

About Us

บริษัท : เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด. (สำนักงานใหญ่) เขตปลอดอากร กม.35 ( Free Zone)

Latest Posts

Useful Links

Our Contacts

เลขที่ 65/5 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

02-704-9555
02-704-9560,02-704-9599